GJITHMONE

KERKO

DITURINE(placeholder)
(placeholder)

NDERMJETSIM

KONSULENCE

QTA

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Kurse dhe Links

Qendra e Trajnimeve të Avancuara (QTA), është një qendër ekselence trajnimi, e specializuar në trajnimet profesionale, me synim përgatitjen e studentëve të saj me dijet e nevojshme për të qenë konkurent në një treg punësimi gjithnjë e më të specializuar. Qendra kombinon  ambientet moderne të saj, me laboratorë cilësorë, stafin e specializuar, të gjithë profesorë të universiteteve e me tituj shkencorë, të specializuar në universitetet më të mira të botës, një literaturë bashkëkohore dhe me programe (kurrikula) në të cilat ndërthuren elementët e teorisë më praktikën, duke u fokusuar më shumë në këtë të fundit. Veç kësaj, QTA ka marrëveshje me kompani të fushave përkatëse, brenda e jashtë vendit, për të zhvilluar praktikat profesionale, me synimin përfundimtar dhe punësimin e të trajnuarve të saj, duke u mbështetur në sistemin  gjerman e zviceran të arsimit profesional.

Qendra shërben si një interface ndërmjet komunitetit të tërinjve, biznesit, institucioneve të arsimit dhe edukimitprofesional e akademik që ti përgjigjet në mënyrëdinamike nevojave të zhvillimit ekonomik e social të vendit.

Arsimit Parauniversitar, Universitar dhe Pasuniversitar

Trajnimeve te avancuara per Gjuhe te Huaja

Konsulences ne fushen e arsimit, shkences dhe teknologjise

Kurse Trajnuese Profesionale

TRAJNIME